Regulamin

REGULAMIN

 
 1. § DEFINICJE
 2. § POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. § ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 4. § ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 5. § DOSTAWA
 6. § CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI
 7. § PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. § REKLAMACJE
 9. § REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 10. § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. DEFINICJE:

 
 1. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają szczególną zdolność prawną do dokonywania Zamówień w ramach A&M Druk;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.);
 3. Regulamin – przedstawiony poniżej regulamin świadczenia usług elektronicznym kanałem sprzedaży w ramach sklepu internetowego aimdruk.pl
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem aimdruk.pl
 5. Towar – produkt w sklepie internetowym
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy L2S sp. z.o.o a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Sklep internetowy – usługa dostępna pod adresem internetowym aimdruk.pl
 11. Firma – A&M Druk Aneta Wiśniewska, Kępa Gostecka 69, 24-335 Łaziska, NIP 864-154-03-26, Regon 383833602.

 §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego aimdruk.pl. Jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy prowadzony jest przez A&M Druk Aneta Wiśniewska, której siedziba firmy mieści się w miejscowości Kępa Gostecka 69, 24-335 Łaziska, Numer Identyfikacji Podatkowej: 864-154-03-26, Regon 383833602.

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą w szczególności:
A. Warunków i zasad składania zamówień drogą elektroniczną w ramach funkcjonowania sklepu internetowego oraz zawarcia umów sprzedażowych z wykorzystaniem świadczenia usług drogą elektroniczną.

B. Zasad korzystania ze sklepu internetowego przy spełnieniu warunków możliwości dostępu do strony internetowej

A&M Druk Aneta Wiśniewska zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom poniżej osiemnastego roku życia. Klient zostanie poinformowany o tym drogą mailową.

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w momencie funkcjonowania strony za pośrednictwem odsyłaczy umieszczonych w Sklepie internetowym. Ma on również możliwość pobrania go i wydrukowania.

Dokonanie płatności oznacza zawarcie umowy przez Klienta z A&M Druk Aneta Wiśniewska oraz akceptacją postanowień Regulaminu.

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie internetowym w dowolnym momencie. Nie zwalnia go to jednak od zapoznania się z warunkami Regulaminu. Przystąpienie do składania zamówienia oznacza jednoznaczne zaakceptowanie Regulaminu.

Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź pozbawienia Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, z trybem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta zasad i warunków Regulaminu. Prawo te stosowane jest bezwzględnie w przypadku:

 • Naruszenia przez Klienta dóbr osobistych osób trzecich a w szczególności dóbr innych klientów Firmy;
 • Gdy Firma uzna działania klienta za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej;
 • Gdy Firma uzna działania Klienta za szkodliwe dla jej dóbr. Firma zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia złożonego przez sklep internetowy w przypadku stwierdzenia wykorzystywania błędów spowodowanych funkcjonowaniem strony np. złe naliczanie cen, złe zliczanie sumy produktów;
 • Zachowania Klienta atakują dobre imię Firmy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazu danych osobowych związanych ze świadczeniem usług w ramach Sklepu Internetowego podejmujemy środki i działania zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikacji danych przez osoby nieupoważnione. Chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych? Odwiedź sekcję Polityka Prywatności.

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa. Są to treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich
 • Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania – używanie określonego, szkodliwego oprogramowania lub urządzenia
 • Nierozsyłania oraz nieumieszczania informacji handlowych klasyfikowanej jako spam
 • Użytkowania Sklepu internetowego nie zakłócając przy tym możliwości korzystania innym klientom jak i Firmie
 • Wykorzystywania treści umieszczonych w sklepie internetowym wyłącznie do użytku osobistego
 • Korzystania z usług umieszczonych w Sklepie internetowym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium państwa Polskiego oraz niniejszego regulaminu.

A&M Druk Aneta Wiśniewska nie ponosi odpowiedzialności za grafiki umieszczane przez Klientów na produktach. Klient zamawiając usługę z konkretną grafiką ponosi pełną odpowiedzialność prawną.

§4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

Umowa sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez dokonanie wyboru produktu, jego specyfikacji i wykonaniu komunikatów wynikających z wyświetlanych bądź zawartych informacji na stronie aimdruk.pl.

Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.

Klient ma możliwość modyfikacji zamawianego Towaru oraz udostępnianych danych do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia. Wszystkie komunikaty dotyczące składania zamówienia oraz danych osobowych wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego.

Po przygotowaniu zamówienia, uzupełnieniu potrzebnych danych i sfinalizowaniu zamówienia poprzez stronę Sklepu Klientowi wyświetli się informacja z podsumowaniem zamówienia – jest to między innymi opis towarów i/lub usług, łączna kwota za realizację zamówienia oraz wszystkie inne koszty ponoszone przez Klienta.

Wysyłając zamówienie Klient akceptuje warunki umowy i potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zgadza się na udostępnienie Firmie swoich danych w celu finalizacji i dostarczenia usługi.

Informacje o produktach udostępnione poprzez stronę Sklepu stanowią ofertę (art. 66 Kodeksu Cywilnego). Sfinalizowanie zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy Sprzedaży zgodnej z postanowieniami Regulaminu pomiędzy Klientem a Firmą.

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie wpływu zamówienia do systemu Sklepu internetowego pod warunkiem, iż owe zamówienie nie łamie prawa i postanowień Regulaminu. Klient drogą mailową otrzyma potwierdzenie zawierające wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne potwierdzeniem zawarcia Umowy.

Umowa zawiera treść zgodną z postanowieniami Regulaminu. Zawierana jest w języku polskim. Klient bierze na siebie odpowiedzialność przetłumaczenia regulaminu oraz warunków umowy gdy zajdzie taka potrzeba z jego strony.

Średni czas realizacji zamówień trwa od 1 do 7 dni roboczych. W porach o zwiększonej liczbie zamówień (święta, wydarzenia itd.) lub w momencie braku towaru na magazynie czas ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.

§5. DOSTAWA

 

Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Odbiorcą jest osoba, której dane zostały wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany adresu dostawy w przypadku przekazania zamówienia firmie kurierskiej. Możliwości dostawy oferowane przez Firmę to:

 • Usługi firmy kurierskiej
 • usługi Poczty Polskiej
 • Odbiór osobisty w biurze Firmy – Kępa Gostecka 69, 24-335 Łaziska

Czas realizacji dostawy wynosi:

 • W przypadku firmy kurierskiej 1-2 dni robocze
 • W przypadku Poczty Polskiej 1-3 dni robocze
 • W przypadku odbioru osobistego towar można odebrać od dnia zrealizowania zamówienia w godzinach od 9.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.

Aby sprawdzić status realizacji zamówienia należy wpisać indywidualny numer przypisany każdemu zamówieniu. Numer ten dostarczany jest drogą mailową.

Zamówienia zbiorcze pakowane są powyżej 10 sztuk produktu.

Zamówienia pakowane są w materiały zabezpieczające razem z ulotką dotyczącą użytkowania produktów. Zalecamy dokładne sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera. Zamówienia zawierające towary z elementami delikatnymi i kruchymi (np. szkło), wysyłane są za pomocą kuriera ze specjalnym oznaczeniem „Uwaga Szkło”. Klienci zobowiązani są do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera by nie utracić prawa do złożenia reklamacji. W przypadku odbioru uszkodzonego towaru prosimy o zwrot kurierowi (nie przyjęcie paczki) z informacją uszkodzenia/przyczyny nie przyjęcia towaru.

§6. CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

 

Ceny Towarów ze Sklepu internetowego podawane są w walucie: polski złoty (PLN). Zawierają podatek VAT.

Możliwości dokonania zapłaty:

 • Przelew bankowy
 • Płatność poprzez system Przelewy24
 • Płatność poprzez system PayPal

Aby dokonać płatności przelewem bankowym, wpłatę należy kierować na konto:

43 1240 2874 1111 0010 9130 4310
A&M Druk
Kępa Gostecka 69, 24-335 Łaziska
W tytule przelewu wpisz numer zamówienia, które opłacasz.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Uwaga! Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku produktów spersonalizowanych:

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”

Dz.U. 2014 poz. 827

Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy prosimy o kontakt z Firmą (Kępa Gostecka 69, 24-335 Łaziska, anetawisniewska380@gmail.com, tel: +48 665 023 260) z informacją o decyzji odstąpienia od umowy (w postaci pisma dostarczonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej).

Aby zachować termin odstąpienia od umowy prosimy o informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia przed upływem 14 dni. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy Klient poniesie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.

W przypadku odstąpienia od Umowy należy zwrócić produkty w terminie nie przekraczającym 14 dni liczonych od dnia poinformowania o tym fakcie Firmy. Jednocześnie Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy bądź dowodu odesłania ich. Klient odpowiedzialny jest za zmniejszenie wartości towarów poprzez użytkowanie jej w sposób inny niż rekomendowany przez Firmę. Rekomendacje dotyczące użytkowania zawarte są na stronie Sklepu internetowego.

Prawo do odstąpienia od Umowy wyłączone jest w sytuacjach, gdy:

 • Przedmiotem świadczenia usług jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Klienta lub dostarczony przez klienta nie spełniający rekomendacji A&M Druk.
 • Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu do Firmy, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Firma, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Kępa Gostecka 69, 24-335 Łaziska, anetawisniewska380@gmail.com, Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni lub w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji byłoby niemożliwe w tym terminie do poinformowania Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

Firma nie jest producentem towarów na których przygotowywane  nadruki i projekty. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej bądź instrukcji wystawionej przez producenta. Jeśli wskazują na to informacje zawarte w karcie gwarancyjnej bądź instrukcji, Klient może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym serwisie bądź w inny sposób określony przez producenta.

Jednocześnie Firma zastrzega:

 • Prawo do odmowy zmian uwzględnianych przez Klienta w momencie, w którym status zamówienia zmieni się na „W trakcie realizacji”.
 • Kolory prezentowane dostępne na stronie Sklepu internetowego mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z przyczyn technicznych i operacyjnych takich jak różnice w sposobie wyświetlania kolorów ze względu na ustawienia monitora jak i odstępstwa kolorystyczne u różnych producentów tekstyliów.
 • Wizualizacja produktu i nadruku zawarta na stronie internetowej aimdruk.pl ma charakter przybliżony i stanowi ilustrację do rzeczywistego wyglądu produktu i nadruku.
 • Możliwość wystąpienia rozbieżności między rozmiarami w ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL) do 15% wymiarów w konkretnej rozmiarówce. Wynika to z rozbieżności specyfikacji towarów dostępnych u producentów.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za materiały dostarczone przez Klientów.

§9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu i Sklepu internetowego w zakresie, w jakim wynika wiedza techniczna i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów w zdroworozsądkowym terminie.

W momencie wystąpienia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę o wszelkich nieprawidłowościach i/lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości można zgłaszać pisemnie na adres Firmy (A&M Druk Kępa Gostecka 69, 24-335 Łaziska), bądź drogą elektroniczną: na adres anetawisniewska380@gmail.com lub przy pomocy formularza kontaktowego.

W reklamacji tej Klient powinien podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości z możliwie jak największą ilością szczegółów i opisów. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni lub w przypadku braku możliwości rozpatrzenia jej w tym czasie do poinformowanie Klienta o terminie rozpatrzenia.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Rozstrzyganie ewentualnych zaistniałych sporów między Firmą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych, zaistniałych sporów między Firmą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Firmy.

W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego.